logo

Chatkar.vn

Điều khoản sử dụng tại Chatkar

Chào mừng bạn đến với Chatkar! Ứng dụng này được quản lý bởi Chatkar và sử dụng của bạn đối với trang web này phải tuân thủ các điều khoản và điều kiện được quy định dưới đây. Bằng cách sử dụng ứng dụng của chúng tôi, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện này.

Sử dụng dịch vụ

Mô tả các quy định, điều kiện và cam kết của Chatkar đối với người dùng khi sử dụng các dịch vụ của Chatkar. Việc sử dụng dịch vụ của Chatkar có nghĩa là người dùng đã đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện được quy định trong Mục Sử dụng dịch vụ.

 • Điều khoản về tuổi: Người dùng phải đủ 16 tuổi hoặc có độ tuổi phù hợp theo quy định pháp luật để sử dụng các dịch vụ của Chatkar.
 • Điều khoản về nội dung: Người dùng không được phép sử dụng các dịch vụ của Chatkar để tạo ra, truyền tải hoặc lưu trữ nội dung vi phạm pháp luật hoặc quy định của Chatkar về đạo đức, tôn giáo, văn hóa và thuần phong mỹ tục.
 • Điều khoản về sử dụng: Người dùng phải sử dụng các dịch vụ của Chatkar theo đúng mục đích đã được quy định và không được sử dụng các dịch vụ của Chatkar để xâm phạm đến quyền và lợi ích của Chatkar hoặc các bên thứ ba.
 • Điều khoản về tài khoản: Người dùng phải đăng ký tài khoản trên Chatkar để sử dụng các dịch vụ của Chatkar. Người dùng chịu trách nhiệm bảo mật và không chia sẻ thông tin đăng nhập của tài khoản với bất kỳ ai khác. Chatkar không chịu trách nhiệm với những thiệt hại phát sinh do việc bảo mật tài khoản không được đảm bảo.
 • Điều khoản về chấm dứt sử dụng dịch vụ: Chatkar có quyền chấm dứt hoặc giới hạn quyền truy cập của người dùng vào các dịch vụ của Chatkar nếu người dùng vi phạm các điều khoản và điều kiện trong Mục Sử dụng dịch vụ hoặc gây thiệt hại cho Chatkar hoặc các bên thứ ba.

Nội dung

 • Bạn phải chịu trách nhiệm về nội dung mà bạn tạo hoặc chia sẻ trên dịch vụ của Chatkar. Bạn không được phép tạo hoặc chia sẻ nội dung vi phạm bản quyền, pháp luật hoặc quy tắc đạo đức. Chatkar có quyền xóa hoặc chỉnh sửa nội dung bất hợp pháp hoặc vi phạm quy định.

Giới hạn trách nhiệm

 • Chatkar không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng dịch vụ của mình, kể cả nhưng không giới hạn đến thiệt hại về dữ liệu, thông tin, lợi nhuận, tài sản hoặc danh tiếng.
 • Chatkar không đảm bảo rằng dịch vụ của mình sẽ luôn luôn không bị gián đoạn, lỗi hoặc không đáng tin cậy. Chatkar cũng không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng dịch vụ do sự cố kỹ thuật hoặc các vấn đề khác.
 • Chatkar không chịu trách nhiệm đối với nội dung được đăng tải bởi người dùng trên nền tảng của mình. Chatkar có quyền xóa bỏ bất kỳ nội dung nào mà họ cho rằng vi phạm các quy định hoặc chính sách của nền tảng.

Bảo mật thông tin

 • Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin của người dùng và sử dụng các biện pháp an ninh phù hợp để ngăn chặn việc truy cập trái phép hoặc sử dụng thông tin cá nhân một cách sai trái.

Thay đổi chính sách

 • Chúng tôi có quyền thay đổi Chính sách bảo mật này vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước. Việc sử dụng dịch vụ của Chatkar sau khi thay đổi này có nghĩa là người dùng đồng ý với Chính sách bảo mật mới.