logo

Chatkar.vn

Chính sách thông tin tại Chatkar

Chatkar cam kết tôn trọng quyền riêng tư của người dùng và sử dụng thông tin được thu thập chỉ nhằm mục đích phục vụ cho việc cải thiện trải nghiệm sử dụng dịch vụ và tăng tính bảo mật cho người dùng. Chatkar chỉ thu thập thông tin cần thiết để hoạt động và không sử dụng thông tin này cho bất kỳ mục đích thương mại nào khác.

Thông tin thu thập

  • Thông tin về trình duyệt (browser) như phiên bản, loại trình duyệt, hệ điều hành, độ phân giải màn hình.
  • Địa chỉ IP (Internet Protocol) của người dùng để hỗ trợ quản lý hệ thống và phát hiện lỗi, bảo mật tài khoản người dùng, phát hiện và ngăn chặn các hành vi giả mạo hoặc tấn công từ bên ngoài.

Mục đích sử dụng thông tin

  • Cải thiện trải nghiệm sử dụng dịch vụ của người dùng.
  • Tăng tính bảo mật cho người dùng.
  • Phát hiện và ngăn chặn các hành vi giả mạo hoặc tấn công từ bên ngoài.
  • Hỗ trợ quản lý hệ thống và phát hiện lỗi.

Chia sẻ thông tin

Chúng tôi cam kết không chia sẻ thông tin của người dùng với bất kỳ bên thứ ba nào, trừ khi được yêu cầu bởi pháp luật hoặc có yêu cầu chính thức từ cơ quan chức năng.

Bảo mật thông tin

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin của người dùng và sử dụng các biện pháp an ninh phù hợp để ngăn chặn việc truy cập trái phép hoặc sử dụng thông tin cá nhân một cách sai trái.

Thay đổi chính sách

Chúng tôi có quyền thay đổi Chính sách bảo mật này vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước. Việc sử dụng dịch vụ của Chatkar sau khi thay đổi này có nghĩa là người dùng đồng ý với Chính sách bảo mật mới.